Loading...
Informatie 2018-02-14T16:18:26+00:00

S.S.R.-ROTTERDAM

Studentenvereniging S.S.R.-Rotterdam is opgericht op 28 januari 1918 en bestaat 100 jaar! Met 850 leden is S.S.R.-Rotterdam één van de grootste studentenverenigingen van Rotterdam. In het hartje van Rotterdam speelt het verenigingsleven zich af op onze sociëteit ‘Koinoonia’.

Het kenmerkende van S.S.R.-Rotterdam is de unieke disputenstructuur. De tien verschillende disputen hebben elk haar eigen identiteit, sfeer en tradities. Dit zorgt voor pluriformiteit binnen onze vereniging, waardoor er voor iedereen wel een plekje is. Daarnaast zorgt deze structuur ervoor dat eerstejaars snel worden opgenomen door andere jaren. Maar de verschillende jaarclubs, commissies en colleges zorgen ervoor dat er ondanks de diversiteit ook sprake is van een sterke eenheid binnen de vereniging.

Deze eenheid creëert ook een passie voor de vereniging die terug is te zien in de vele commissies die betrokken zijn bij de vereniging. S.S.R.-Rotterdam heeft hierdoor veel actieve leden en elke woensdag staat de bar dan ook vol met zowel jonge als ouderejaars.

Het afgelopen centennium heeft S.S.R.-Rotterdam te maken gehad met heel wat maatschappelijke en sociale veranderingen. S.S.R.-Rotterdam hecht nog altijd veel waarde aan haar tradities, maar is ook met de tijd meegegaan. Hierdoor kunnen wij met trots zeggen al een centennium lang te bestaan en wij zeggen: op naar de volgende 100 jaar!

Meer weten over de vereniging? Bezoek dan de website

MAATSCHAPPELIJK: STUDENTS4SOCIETY

Maatschappelijke betrokkenheid wordt bij S.S.R.-Rotterdam als erg belangrijk geacht en ook tijdens het Centennium zullen er activiteiten worden georganiseerd voor goede doelen. De commissie Students 4 Society zet zich hiervoor in. Het voornaamste doel van deze commissie is leden van S.S.R.-Rotterdam betrokken te laten zijn met de maatschappij en vrijwilligerswerk. Op deze manier krijgen leden een beeld van wat er allemaal in de samenleving speelt, buiten onze verenigingsmuren. Dankzij financiële steun van onder andere het Geurts Rietbergfonds, de Club van Honderd en ‘t Trekpaert zullen er tijdens het Centennium diverse projecten voor de stad Rotterdam, haar inwoners en lokale goede doelen worden georganiseerd. Het 100-jarig bestaan wordt ook gezien als kans om iets terug te doen voor de stad die ons zoveel heeft gebracht tijdens onze studententijd.